โรงงานของเราตั้งอยู่ในเขตเป่าซานที่สวยงาม เซี่ยงไฮ้ มีพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร